ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
จำนวนประชากรของ อบต.
                    
 
หมู่ที่
หมู่บ้าน
 ครัวเรือน
จำนวนประชากร
 ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
1
บ้านปะเคียบ
184
361
402 
775
2
บ้านกอกทุ่ง
134
349
306
634
3
บ้านดงย่อ
190
306
308
597
4
บ้านเขว้า
162
326
343
668
5
บ้านโจด
179
355
331
739
6
บ้านหนองบัวแดง
104
221
231
447
7
บ้านสระขี้ตุ่น
135
251
249
497
8
บ้านหนองแสง
121
223
211
420
9
บ้านขรัวตาแก้ว
116
210
192
418
10
บ้านหนองโพธิ์
194
344
371
725
11
บ้านโคกซาด
129
257
262
506
12
บ้านอ้อดอนยาง
146
355
348
694
13
บ้านหนองฮาง
102
202
211
488
14
บ้านหนองแวง
166
361
367
739
15
บ้านกระเบื้อง
78
196
171
347
16
บ้านหลักเมือง
232
453
470
930
17
บ้านหนองขุนพรม
162
345
326
702
18
บ้านน้อยแสนสุข
141
325
336
648
 รวมทั้งสิ้น
2,491
5,440
5,773
11,213
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์