ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 

***ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ***

        องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ เป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอคูเมือง ตั้งอยู่ที่ 192 หมู่ที่ 4 บ้านเขว้า ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลปะเคียบตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคูเมืองระยะห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 56 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคูเมือง ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินพาณิชย์ อำเภอสตึก 41 กิโลเมตร เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่ประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) ตำบลปะเคียบมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 88 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,000 ไร่


 
 
 
 
Download File  View File
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์