ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ

 1.   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

1.1   ลักษณะที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ เป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอคูเมือง  ตั้งอยู่ที่  192  หมู่ที่  บ้านเขว้า  ตำบลปะเคียบ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์   ตำบลปะเคียบตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์  และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคูเมืองระยะห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  56  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอคูเมือง  ประมาณ  13  กิโลเมตร ห่างจากสนามบินพาณิชย์  อำเภอสตึก  41  กิโลเมตร  เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่ประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ตำบลปะเคียบมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  88  ตารางกิโลเมตร  หรือ  55,000  ไร่

1.2   อาณาเขต

               ทิศเหนือ                   มีอาณาเขตติดต่อ                          แม่น้ำมูลและเขตอำเภอพุทไธสง
               ทิศใต้                       มีอาณาเขตติดต่อ                          ตำบลหนองขมาร
               ทิศตะวันออก             มีอาณาเขตติดต่อ                          ตำบลสระบัว  กิ่ง อำเภอแคนดง
               ทิศตะวันตก               มีอาณาเขตติดต่อ                          ตำบลบ้านแพ

 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์