ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ๑๖๖๙ เรียกหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ- EMS) อบต.ปเคียบ
หากท่านพบเห็น อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดต่องานหน่วยปฏบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ- EMS) อบต.ปเคียบ เบอร์โทร ๐๘๙-๙๔๗๘๒๘๗ (นายบุญเฮียง จวงจันทร์) ๐๘๘-๗๐๗๐๐๔๙ (นายระพิน โคษาสด) ๐๘๑-๐๗๓๙๗๖๖(นาทิตย์ ตองติดรัมย์) ๐๙๐-๑๘๖๘๑๓๖ (นายวีระพล สมละออ) ทีมงานหน่วนปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ปะเคียบ คอยให้บริการท่าน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์