ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
กิจกรรมมอบบ้านธารน้ำใจ นายวีรศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์

      เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยอำเภอคูเมืองได้จัดทำโครงการแก้จนลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพิจารณาสร้างบ้านธารน้ำใจอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้แก่ผู้ยากไร้ รายนายวีรศักดิ์ วงค์ประสิทธฺ์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ืี่ 9 บ้านขรัวตาแก้ว ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในการเปิดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางธัญลักษณ์ หัตถาธยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีร่วมเป็นประธานพร้อมด้วย นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์นายอำเภอคูเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดอำเภอคูเมือง สหกร์การเกษตรอำเภอคูเมือง และพนักงานองค์การบริหารสว่นตำบลปะเคียบ ร่วมมอบบ้านธารน้ำใจดังกล่าว

โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 2562

      
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ๑๖๖๙ เรียกหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ- EMS) อบต.ปเคียบ

      
12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ

      
จิตอาสา....

      
ของดีอำเภอคูเมืองประจำปี 2561

      
12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์