ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

     

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

     

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

     

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

     

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565

     

 นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลปะเคียบ นำนโยบาย No Gift Policy  ไปสู่การปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565

      

ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้่นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565

      

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2565

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์