ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

      
บัญชีกําหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นห้องชุด (บัญชีของกรมธนารักษ์)

      
รายงานผลการดำเนินงาน

      
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน

      
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

      
ประกาศหลักเกฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน

      
ประกาศกำหนดการมาทำงานสาย

      
มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์