ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566

      

แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566

      

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

      

แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564 - 2566

      

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563

      

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (ต่อ)

      

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (ต่อ) - Copy

      

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563

      

12
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์