ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
กิจกรรมนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (NO Gift Policy)

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหน้าห้องนายก นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ได้นำ  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลปะเคียบ ร่วมกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy  ไปสู่การปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

      

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563

      

 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์