ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

      
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำปี 2562

      
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำปี 2561

      
รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

      
รายงานการประชุมสภา

     

 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์