ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
รายงานการประชุมสภาสมัย ประจำปี 2564

     

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

      

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำปี 2562

      

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารประจำปี 2561

      

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

      

รายงานการประชุมสภา

     

 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Banner_Eservice
กพร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
MembersLogin
จังหวัดบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
13ฟอนต์แห่งชาติ
สสส
กรมอุตุวิทยา
true sport-2
true sport 1
โครงการปิดทองหลังพระฯ บ้านโจด หมู่ที่ 1 ตใปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ดูทีวีอนนไลน์