ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อบต.

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมบดทับ บ้านน้อยแสนสุข หมู่ที่ 18

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการยกระดับถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 13

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮาง หมู๋ที่ 13

      
ประกาศ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮา

      
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

     

ประกาศผู้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10

     

 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์