ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ 

 
 
  • กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปะเคียบ 
  • มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชนตำบลปะเคียบ
  • โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
  • โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
บัญชีกําหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นห้องชุด (บัญชีของกรมธนารักษ์)
บัญชีกําหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลู ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมมอบบ้านธารน้ำใจ นายวีรศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
กิจกรรมมอบบ้านธารน้ำใจ นายวีรศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 2562
โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 2562 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ๑๖๖๙ เรียกหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (กู้ชีพ- EMS) อบต.ปเคียบ
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ๑๖๖๙ เรียกหน่วยปฏิบั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา สมเด็จ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
สถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา คร้ังที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดบุรีรัมย์
MembersLogin
สนง.ท้องถิ่นบุรีรัมย์
hotmail
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
สสส
13ฟอนต์แห่งชาติ
true sport 1
true sport-2
ดูทีวีอนนไลน์